صنعت الکترونیک

طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311430030020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الکترونیک کار صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الکترونیک کار صنعتی حرفه
 • 715 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت مدارات الکترونیکی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت مدارات الکترونیکی ساده حرفه
 • 22 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7421003001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک با نرم افزار HSPICE حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311430030010101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
الکترونیک کار صنعتی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت مدارات الکترونیکی ساده حرفه
 • 715 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-52/53/1/5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر کار دستگاه ATM

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار دستگاه ATM حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ حرفه
 • 125 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030190011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار ( فکس )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار ( فکس ) حرفه
 • 382 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار( فکس )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار( فکس ) حرفه
 • 382 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-54/27/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی حرفه
 • 220 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030250011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه حرفه
 • 185 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030230001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی حرفه
 • 167 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلویزیون رنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلویزیون رنگی حرفه
 • 535 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلویزیون رنگی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلویزیون رنگی * حرفه
 • 535 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-54/23/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه فتوکپی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه فتوکپی حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي چاپگر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي چاپگر حرفه
 • 650 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار سیستم هاي نظارت تصویري ( دوربین مدار بسته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار سیستم هاي نظارت تصویري ( دوربین مدار بسته ) حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و عیب یاب منابع تغذیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و عیب یاب منابع تغذیه حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 215240030010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و تعمیر تلویزیون هاي پلاسماLCD ،وLED سامسونگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و تعمیر تلویزیون هاي پلاسماLCD ،وLED سامسونگ حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030090011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات داخلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات داخلی حرفه
 • 138 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلفن رومیزي وارتباطات داخلی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلفن رومیزي وارتباطات داخلی * حرفه
 • 138 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-56/35/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلفن همراه ( کارودانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلفن همراه ( کارودانش ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-56/36/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته( LCD و پلاسما )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته( LCD و پلاسما ) حرفه
 • 102 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته( LCD و پلاسما ) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته( LCD و پلاسما ) * حرفه
 • 102 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-54/23/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه محافظ برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه محافظ برق حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی حرفه
 • 596 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح سیستم هاي برقی – الکترونیکی موبایل رباتها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح سیستم هاي برقی – الکترونیکی موبایل رباتها حرفه
 • 182 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهاي آردوینو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهاي آردوینو حرفه
 • 201 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311430030030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزارProteus

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزارProteus حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311430030010111 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی- امنیتی و ارتباطی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی- امنیتی و ارتباطی حرفه
 • 315 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030180001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب و حذف برنامه هاي کاربردي و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و حذف برنامه هاي کاربردي و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت حرفه
 • 14 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7421003002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نگهداري پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگهداري پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030100011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه فتوکپی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه فتوکپی * حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-52/48/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی و بیمارستانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی و بیمارستانی حرفه
 • 1181 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه حرفه
 • 162 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030190002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت حرفه
 • 21 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7421003003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فروشنده گوشی تلفن همراه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده گوشی تلفن همراه حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 522320030010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربري و نگهداشت دستگاه هاي مانیتورینگ علایم حیاتی( ECG )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربري و نگهداشت دستگاه هاي مانیتورینگ علایم حیاتی( ECG ) حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030120011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی وبیمارستانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی و بیمارستانی حرفه
 • 1181 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-52/32/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار رادیو و ضبط صوت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار رادیو و ضبط صوت حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 742120030140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی حرفه
 • 137 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نگهداري پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهاي ویژهICU,CCU,NICU,PICU

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگهداري پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهاي ویژهICU,CCU,NICU,PICU حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030090021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار رادیو وضبط صوت *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار رادیو وضبط صوت * حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-54/25/1/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال * حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 0-32/90/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی نقشه هايPCBبانرم افزارAltiumDesigner

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی نقشه هايPCBبانرم افزارAltiumDesigner حرفه
 • 82 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311430030010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و تحلیلگرسازه هاي مکانیکی موبایل رباتها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگرسازه هاي مکانیکی موبایل رباتها حرفه
 • 314 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 311930030020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مکاترونیک کار ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکاترونیک کار ( کار و دانش ) حرفه
 • 820 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-44/13/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای