صنعت برق

تکنسین فنی آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین فنی آسانسور حرفه
 • 364 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 741220050150001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
احداث،تعمیر،سرویس و نگهداری شبکه کابل خود نگهدار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • احداث،تعمیر،سرویس و نگهداری شبکه کابل خود نگهدار حرفه
 • 34 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 741320050080011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برقکار ساختمان درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار ساختمان درجه 1* حرفه
 • 390 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/28/1/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار صنعتی درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار صنعتی درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 1090 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/15/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بهره بردار شبکه توزیع برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بهره بردار شبکه توزیع برق حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 741320050160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده( سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده( سشوار-دست خشک کن دستی و ریش تراش ) حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050100081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر مایکروویو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر مایکروویو حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 741220050190011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم بندي آیفون تصویري ( یک طبقه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم بندي آیفون تصویري ( یک طبقه ) حرفه
 • 22 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7411005004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي بلند مرتبه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي بلند مرتبه حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140050020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سیستم هاي تولید برق خورشیدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سیستم هاي تولید برق خورشیدي حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050060081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سیستمهای اتصال زمین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سیستمهای اتصال زمین حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 215140050020051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و شبیه سازي روشنایی مکان هاي باز و بسته با نرم افزار Dialux

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و شبیه سازي روشنایی مکان هاي باز و بسته با نرم افزار Dialux حرفه
 • 25 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140050020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی- وشبیه -سازي آسانسور با استفاده از نرم- افزار LIFT Designer

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی- وشبیه -سازي آسانسور با استفاده از نرم- افزار LIFT Designer حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050050011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با قطعات الکتریکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با قطعات الکتریکی حرفه
 • 72 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030022 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب مکانیکی آسانسور ( پایه 2 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب مکانیکی آسانسور ( پایه 2 ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050130031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار ساختمان درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار ساختمان درجه 2* حرفه
 • 700 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/28/2/4 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتورهاي آسنکرون سه فاز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتورهاي آسنکرون سه فاز حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050040021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز نصب پایه به روش خط گرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز نصب پایه به روش خط گرم حرفه
 • 178 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050060001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصاب و تعمیرکار آسانسور *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و تعمیرکار آسانسور * حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-51/65/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نگهداري آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نگهداري آسانسور حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050130041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار ساختمان درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار ساختمان درجه1 حرفه
 • 390 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 741120050020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
راه اندازي موتور هاي القایی باکنترل دورsiemens

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي موتور هاي القایی باکنترل دورsiemens حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050060061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت ایمنی در شبکه هاي انتقال نیروي برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت ایمنی در شبکه هاي انتقال نیروي برق حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 741320050140021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کارگر شبکه هوایی برق درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر شبکه هوایی برق درجه2 حرفه
 • 364 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 741320050100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
برقکار ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار ساختمان حرفه
 • 384 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی حرفه
 • 456 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050120002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیم بندي سیستم دوربین مداربسته ( CCTV )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم بندي سیستم دوربین مداربسته ( CCTV ) حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7411005001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم پیچی ترانسفورماتور تک فاز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم پیچی ترانسفورماتور تک فاز حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050040011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز خطوط زمینی برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز خطوط زمینی برق حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050070001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق حرفه
 • 352 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصاب تاسیسات جریان ضعیف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب تاسیسات جریان ضعیف حرفه
 • 456 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب درب و ریل آسانسور ( پایه 2 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب درب و ریل آسانسور ( پایه 2 ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050130021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب دوربین هاي مدار بسته تحت شبکه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب دوربین هاي مدار بسته تحت شبکه حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویسی رله برنامه پذیرLOGOبا دستورات پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی رله برنامه پذیرLOGOبا دستورات پایه حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050010121 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی حرفه
 • 448 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
راه اندازي آسانسور ( پایه 3 )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي آسانسور ( پایه 3 ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050130011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
راه اندازي موتورهاي القایی با کنترل دور Delta

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي موتورهاي القایی با کنترل دور Delta حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050060041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم بندي سیستم اعلام حریق متعارف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم بندي سیستم اعلام حریق متعارف حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7411005002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان( ویژه برقکاران تجربی ساختمان ) حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز پست هاي توزیع زمینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز پست هاي توزیع زمینی حرفه
 • 116 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
متصدي خدمات مشترکین برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي خدمات مشترکین برق حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422220050010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ناظر اجراي تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ناظر اجراي تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140050030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصاب سیستم هاي برق اضطراري و فتوولتائیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب سیستم هاي برق اضطراري و فتوولتائیک حرفه
 • 512 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب سیستم زمین حفاظتی ( اجراي ارتینگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب سیستم زمین حفاظتی ( اجراي ارتینگ ) حرفه
 • 58 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050010091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب سیستم هاي دوربین مدار بستهCCTV

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب سیستم هاي دوربین مدار بستهCCTV حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030072 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار EPLAN

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار EPLAN حرفه
 • 38 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار صنعتی حرفه
 • 520 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار صنعتی پروژه ( خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار صنعتی پروژه ( خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050180001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برقکار صنعتی ماهر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقکار صنعتی ماهر حرفه
 • 736 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050170001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه ریزي پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکلR.SA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکلR.SA حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050020041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه ریزي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکلKNX

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکلKNX حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050020031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیلگر داده با نرم افزارMATLAB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر داده با نرم افزارMATLAB حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر ماشین هاي لباسشویی اتوماتیک تسمه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر ماشین هاي لباسشویی اتوماتیک تسمه اي حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050120042 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتورهاي آسنکرون تک فاز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتورهاي آسنکرون تک فاز حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1* حرفه
 • 422 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/77/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2* حرفه
 • 700 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/77/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه1 حرفه
 • 422 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050110001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 2* حرفه
 • 920 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-53/47/2/4 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
راه اندازي موتورهاي الکتریکیACبا کنتاکتورها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي موتورهاي الکتریکیACبا کنتاکتورها حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050010041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050140011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم بندي سیستم اعلام سرقت ( تلفنی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم بندي سیستم اعلام سرقت ( تلفنی ) حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7411005003 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050010081 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 215140050020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز شبکه هوایی برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز شبکه هوایی برق حرفه
 • 139 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارگر شبکه هوایی درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر شبکه هوایی درجه 2* حرفه
 • 364 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-57/23/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کمک نصاب آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک نصاب آسانسور حرفه
 • 175 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کمک نصاب آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک نصاب آسانسور حرفه
 • 376 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050140002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر فنی آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر فنی آسانسور حرفه
 • 68 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311330050050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مسئول ایمنی در شبکه هاي توزیع برق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول ایمنی در شبکه هاي توزیع برق حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741320050140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصاب و تعمیرکار آسانسور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب و تعمیرکار آسانسور حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220050130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب سیستم در اتوماتیک الکترومکانیکی ( گیربکسی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب سیستم در اتوماتیک الکترومکانیکی ( گیربکسی ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030052 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب سیستم هاي اعلام حریق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب سیستم هاي اعلام حریق حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030082 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب سیستم هاي اعلام سرقت ( تلفنی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب سیستم هاي اعلام سرقت ( تلفنی ) حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050030062 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741120050020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای